עצי זית, שנות ה־,50 אקוורל על קרטון, ,34×50 אוסף בית אבא, רמת גן ,Olive Trees, 1950s, watercolor on cardboard, 34×50, collection of Beit Aba the Aba Ahimeir Archive Ramat Gan