עץ בנוף, תאריך לא ידוע, אקוורל על נייר, ,40×50 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו ,Tree in the Landscape, date unknown, watercolor on paper, 40×50 collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family