עצי אקליפטוס, שנות ה־,60 אקוורל על נייר, ,33×47 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Eucalyptus Trees, 1960s, watercolor on paper, 33×47, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family