חברי קבוצת "החלוץ", ביניהם מרדכי דיקשטיין (אבניאל), בפרדס גולדברג סמוך לפתח תקוה, 1921/22 בקירוב Members of the Halutz group, including Mordechai Dickstein )Avniel(, at the Goldberg Orchard near Petach Tikva, ca. 1921/1922