תוכן העניינים

פתח דבר 4 רחל סוקמן אבניאל מבצלאל 7 רחל סוקמן עבודות 13 נופים 14 דיוקנאות 52 ציונים ביוגרפיים 78 תעודות ומסמכים 80 הוי , ארצי ! מולדתי ! הר טרשים קרח . עדר עלפה : שה וגדי . זהב הדר שמח . מנזרים , גל , מצבה , כפות טיט על בית . מושבה לא נושבה , זית אצל זית . -- מתוך : שאול טשרניחובסקי , " הוי , ארצי ! מולדתי ! ״ , 1933 1 שאול טשרניחובסקי , " הוי , ארצי ! מולדתי ! " ( , ( 1933 בתוך שאול טשרניחובסקי : שירים ( ירושלים ותל אביב : שוקן , , ( 1955 עמ ' . 505 - 504  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21