ביבליוגרפיה

אברג ' יל , כרונולוגיה — אברג ' יל , ראובן , " כרונולוגיה של עוני ופשע " , מצד שני ) , 11 - 10 , ( 2005 עמ ' . 25 - 20 אדלהייט , שלושה פרקים — אדלהייט , עמוס , " שלושה פרקים מתוך ' איגרת מפלסטינה ' ( אידיליה ) " , עמדה : ביטאון לספרות ) , ( 2007 גיליון , 16 עמ ' . 74 - 71 אוגוסטינוס , וידויים — אוגוסטינוס , וידויים , מלטינית : אביעד קליינברג , ספרי עליית הגג וידיעות ספרים , . 2001 אוחנה , משיחיות וממלכתיות — אוחנה , דוד , משיחיות וממלכתיות : בן גוריון והאינטלקטואלים בין חזון מדיני לתיאולוגיה פוליטית , שדה בוקר : הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב , . 2003 אופיר ואזולאי , ימים רעים — אופיר , עדי ואזולאי , אריאלה , ימים רעים : בין אסון לאוטופיה , תל אביב : רסלינג , . 2002 אופנהיימר ועלון , אנא מן אלמגרב — אופנהיימר , יוחאי ועלון , קציעה ( עורכים ) , אנא מן אלמגרב : קריאות בשירת ארז ביטון , בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד , . 2014 אור , המון זבובים — אור , יאיר , " המון זבובים מסתובבים על הלביבות " , הארץ , תרבות וספרות , . 22 . 07 . 2005 אורון , חלום חזון ומציאות — אורון , מיכל , " חלום , חז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד