קריאת ביניים: דוגמאות מתחומים אחרים

תופעה נוספת שאפשר להצביע עליה היא חיפוש מרחב אחר כמקום מילוט . כך , למשל , אורי צבי גרינברג מדבר ברחובות הנהר על הרצון להימלט לאדמה בחיים , כמו להפעיל את האפשרות של גלגול מחילות . בדור הגירוש מספרד , כשהאדמה בערה מתחת לרגלי האנוסים והמאמינים , שחלקם היו חסידי הנביאה אינס , רוב העדויות על מצבי איחוז מוסרות על הסתכלות לשמים ; ייתכן שהייתה כאן היכרות עם הרעיון הנזכר גם בספר הזוהר אודות הופעת כוכבים או ציפייה לירושלים של מעלה . יהא אשר יהא הנרטיב המנמק את הציפייה וכיוון ההסתכלות , העיקר הוא עצם חיפוש המרחב החלופי , שכן חיפוש מרחב אחר מאפיין מצבי מצוקה וסיטואציות של אכיפה וקרבן . אשר על כן , אם את מצב המזרחי בארץ אפשר לבדוק כמשקף אניסות ( כמצבם של אנוסים ) מתונה , אניסות מדרגה שנייה , הרי שאת הופעת המרחב המדומיין אפשר לראות , בהתאמה , כמשלים את מצב הדחק . כאשר אנו עוסקים במצוקה של שכבות אוכלוסיה חלשות , קשה להבחין בחדות בין האישי לקולקטיבי . כאן אנו נמצאים בתחומה של התרבות הדתית העממית , של מצוקה לא מנוסחת , בנקודת הצטלבות של קשיים אישיים וקולקטיביים ; כי הלא עצם מהותו של אדם המצוי בשפל המד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד