השוליים: הדיאלקטיקה של ההשעיה וההשהיה – הקול כחותר תחת הכתב

בפריפריה מגע קרוב יותר עם המודחק מזה שמתקיים במרחב הציבורי הכללי , ונוצר בה דיסוננס חריף יותר כלפי המרחב הזה . לכן , כאשר המגע עם המודחק , שהשתמר בפריפריה , פורץ למרחב הציבורי הכללי , המודחק העמוק שבמרחב זה נענה לו בעוצמה . במלים אחרות : השיח התרבותי הנרקם בין המהגר לבין הקוד הלגיטימי של התרבות שונה במרכז ובפריפריה . על פי רוב , יש יחס הפוך בין טיפוח הון תרבותי עצמי לבין ההתאמה לקוד הלגיטימי של התרבות . הצלחת המהגר במרכז קשורה בדרך כלל ל ' יישור קו ' עם האחרון , מעין תהליך של ' התמרכזות ' . לעתים קרובות , משמעות השגת ההתאמה לקודים הלגיטימיים של התרבות פירושה התרוששות מנכסי זהות המקור והתפרקות מהם . ההתפרקות מעדיי ההון העצמי מתרחשת באינטנסיביות גדולה במרכזי העיר והתרבות ; לעומת זאת , בעיירות הפיתוח תומכת ההשעיה מן המרכז בהשהיה של ' קול ' שלא נמחק לחלוטין , שלא נמחק כלל , או כזה שגיבש גוון מיוחד במינו של סינתזה שלא הייתה יכולה להתקיים במרכז . בנוסף לכך , גם תהליכים הקשורים בתרבות העולם ובהשפעתה על שינויי כיוון בתרבות הישראלית , ובעיקר ההתרחשויות של התפתחות המוזיקה השחורה בארה " ב , מצטלב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד