חולשת המרכז והפריפריה כחולשת עליו

אין רצוני להתמקד בניתוח ההתאמה שבין הליכי ההדרה מן הספר לבין תהליכי הניתוב אל הספר . להלן אתרכז דווקא באופנים הדיאלקטיים שבהם ההתאמה הזאת מופרת ומזועזעת . אתן את דעתי ליתרון שבמגבלה , דהיינו לכך שהפריפריה המאפשרת למעשה סימטריה בין קהילה טריטוריאלית ובין קהילת זיכרון מהווה השהייה בחממה למרקמי זהות ויצירה מורכבים ומאתגרים . כמו כן , אתן את הדעת לאופנים שבהם 154 סמוחה , שסעים מעמדיים ; סמוחה , שלוש גישות . 155 אברג ' יל , כרונולוגיה . 156 שירן , שחיתות פוליטית . 157 כפי שניתן לראות בסרטו של אריה דרעי ( דרעי , אני מאשים ) . ראו סורוצקין , ש " ס . הדיאלקטיקה של האדון והעבד , מוכיחה את עצמה גם ביחסי מרכז ושוליים , בפרקטיקות חתרניות , בדינאמיקות של תנועה מן השוליים למרכז , בחולשה של המרכז ובאופן שבו הפריפריה חולשת עליהם . לפי דעתי , לתופעה זו של השוליים כמתסיסים , בחינת השאור שבעיסה , יש שורשים קדומים מאוד . אני מגדירה תופעה זו כדיאלקטיקה תרבותית שבה השוליים יוצרים מרכוז מחודש של התרבות ; כבר עמדתי בעבר על דיאלקטיקה זו בהקשר של תולדות הדתות . תובנות היסטוריות אלה מביאות אותי לבחון את כוחם של ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד