השוליים החברתיים כספקי השירות של גוף האדון

טיול קצר בשירותים שמעניקים השוליים החברתיים לשולי הגוף : מניקור , פדיקור , שיער , אוכל , תכשיטים , רקמות , בגדים וקול . כך גם הסימנים חסרי התחביר משוטטים בעיירה הכתובה בעל כורחה . כך הם מהגרים ופושטים יד לתוך המרכז האורבאני כמספקי שירותים . הגוף כשוליים משרת את הגוף כמרכז . העבד רצוי לאדון כגוף המפנק את גופו , והסימנים חסרי התחביר הדינאמי הופכים לאופן של הנכחת זהות אתנית . אם המצב העירוני המודרני הבראשיתי מזוהה עם השיטוט והתעייה בהמון , הרי שיש להבחין כיום בין שני טיפוסי שיטוט : השיטוט הבעלתני הצרכני במרכז , אשר שב ומבנה את המרכז ; ומנגד השיטוט והחנייה של הקצוות האנושיים — פליטים , מהגרים ועולים — בקצוות הטריטוריאליים של העיר . חנייה זו בשולים , בפרברים של התרבות והעיר , היא חנייה של אוסף סימנים ההולכים ומתפרקים מן התחביר הפנימי המאגד אותם לכלל זהות שלמה . תוך דור או שניים לא יהיה ניתן להשתית זהות עמוקה על סימנים מפורקים אלה . נוצר שיח זהות השב ומושתת על המודוס האתני . הציבור האתני , הנתפס כחסר תרבות משלו , ששורשיו נקטעו מתרבות כתב משל עצמו , עדיין חולש — אף כי בקושי — על תרבות הקול ; ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד