מניפולציות של הזנחה ופירוק הסימנים

מניפולציות של הזנחה ודרדור מכוון הן אחת הפרקטיקות העקביות של ייצור השוליים האורבאניים . השוליים המוזנחים נוצרים ומיוצרים לעתים קרובות בפרקטיקות מכוונות של הזנחה , שלעתים אף מתפקדות כסוג של מנגנוני השהיה של ערך כלכלי או מאבקי כוח על גורלו של מקטע חיים מסוים , ולעתים כפועל יוצא של העיוורון העמוק הנטוע בכל תרבות מהוגנת בעל כורחה , המייצרת לעצמה חצר אחורית בלתי מבוקרת . מניפולציות אלה מתרחשות גם בשטחי הפקר הממוקמים במרכז האורבאני , כמו בתל אביב . אין פלא אפוא , שפרקטיקות המניפולציות האלה משוכפלות בערי פריפריה מובהקות כמו באר שבע , שתשתיתן המקורית הייתה קשורה לדגם של עיר גנים הרוויה בגני ירק ומכילה את הטבע בתוכה . פרקטיקות של הדרת אוכלוסיות הנתפסות כחסרות מטען תרבותי וחסרות הון סימבולי בדרך כלל דוחקות אנשים אלה , בתהליך של דה טריטוריאליזציה , להיות ספקי שירות של טריטוריית הגוף של כל סובייקט וסובייקט מן החברה ההגמונית אשר , מצדה , משמשת כטריטוריית נפש ותודעה ; ואבהיר זאת בתת הפרק הבא . 150 שבתאי , בין רגאיי לראפ . 151 אלחייני , ים ; ברוך , מה נשמע בבית , עמ ' . 175 - 156 152 פדיה , באר שבע ;...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד