מקאם ומקום – מהטרוטופיה להתמקמות

הדוגמה הבאה תשמש כהמחשה לכך שלניתוב אל שולי המקום הגיאוגרפי קודמת בדרך כלל שלילת המרחב הרוחני . ייצוגה המובהק של שלילת 147 ראו בחטין , הכרונוטופ , עמ ' . 293 - 285 148 סוויסה , עקוד ; אפרת , הפרויקט הישראלי , כרך א ' , עמ ' 513 ואילך . המרחב הרוחני של יהודי המזרח הוא שלילת המוזיקה — ובפרט שלילת הצליל המוזיקלי של המקאם — שלילת המורכבות , הגדרתה כשונות , כרעש ואפילו כפיגור . להלן עדותו של אשר כנפו , המספר על השהות במחנה המעבר בקזבלנקה ובמחנה ארנאס במרסיי , עד ההגעה לישראל : אחת עשרה שנה אחרי עלייתי ארצה נשלחתי כשליח של מחלקת העלייה למחנה ארנאס . באותם ימים הייתה העלייה הגדולה ממרוקו , אלג ' יריה וטוניסיה . כשנכנסתי לראשונה למחנה הרגשתי בחילה . רצתי לשירותים והקאתי שם את נשמתי . הריחות של המחנה נשארו אותם הריחות והחליאו אותי . לקח לי איזה שבוע ימים עד שהצלחתי להתגבר על תחושת המיאוס שליוותה אותי . [ ... ] כבר אז נטעו בנו בלי משים את רגש ההתבטלות שאפיין אותנו מאוחר יותר . אביא לדוגמה את תפילת הימים הנוראים . שלושה שבועות לפני ראש השנה התחילו המדריכים ללמד אותנו מדי יום ביומו את התפילות של ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד