קיטוע ההווה מן ההיסטוריה

הסכימה של שלילת הגלות , של חילון ושל תחיית השפה העברית ( כמו גם ההנחה המוקדמת בדבר מותה ) , מבטאת תהליכים עמוקים שהתרחשו בתרבות היהודית במערב . החזרה אל הארץ המובטחת נכרכה בדימוי החזרה אל ההיסטוריה . החלת הסכמה של שלילת הגלות על התרבות היהודית במזרח היא בגדר אכיפה — לא רק אכיפת נרטיב , אלא אכיפה של דינאמיקה תרבותית מעצבת . אצל רבות מקבוצות ההגירה מארצות האסלאם , היחס אל היהדות לא נחווה באופן פנימי כעזיבה אלא כקיטוע שהונחת מבחוץ . קהילות יהדות ארצות האסלאם לא נילושו מבצק אחד , כי אם היוו מגוון קהילות : עממיות , משכילות רבניות , משכילות מחולנות בזיקה לקולוניאליזם מקומי וכו ' ; אך לכולן היה מטען תרבותי מעוגן במרחב יהודי ערבי משותף , גם אם השפות והקשרי הביטוי שלו היו שונים בכל קהילה . הרחבתי על משמעות החיתוך של יהדות ארצות האסלאם מעברה , חיתוך שהוא בית היוצר של ' המזרחיות ' כאופן תיוג שלילי ; בו בזמן , המזרחיות גם הפכה לפרויקט הנבנה באופן מהותני על ידי תרבות הרוב . מכל מקום , המרחב היהודי ערבי המשותף הוא חלק בלתי נפרד מן המטען התרבותי של כמה קבוצות : דתיים , מסורתיים , בעלי מגע עם קולוניא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד