(1) העיר כטקסט והשוליים כקול: ההדרה מן הספר והניתוב אל הספר

בדיון המוצע בפרק זה אנסה לקרוא בעת ובעונה אחת התרחשויות של מרכז ושוליים באורבניזם הישראלי והתרחשויות מוזיקאליות של המזרח . הדיון שאציע נחלק לשניים : חלק מושגי של פרישת קטגוריות , הנחות עבודה וכלי עבודה של יחסי שוליים ומרכז , וחלק הדן במוזיקה כמקרה מבחן של יחסי שוליים ומרכז , המוצגים כפירמידה שלעתים מנציחה את סוגי ההיררכיה שבהם היא מעוניינת ולעתים מתהפכת על ראשה . כדי לשרטט את מרחב הדיון אזכיר , שמסגרתו היא מדינת הגירה , המחויבת לרעיון אידיאולוגי ומשיחי המונח בתשתית ההגירה אליה . ההגירה האידיאולוגית הגיעה ממערב אירופה וממזרחה לארץ ישראל . כמו כן , באמצעות אידיאולוגיה זו הובאו קהילות מרחבי המזרח לארץ ישראל בדרכי הטפה ושכנוע , תוך הישענות על המסורת היהודית ואף במניפולציות שונות . בין היתר , היו אלה מניפולציות של הגירה וניתוב אוכלוסין , שהופעלו לא רק כחלק מעידוד ההגירה לישראל , אלא אף בישראל עצמה . הליך זה של ניתוב השוליים אופייני לחברות מתיישבים הנוטות לכוון מהגרים אל יישובי ספר . ישראל היא מדינת הגירה צעירה — בת כששים שנה . זה המספר הארכיטיפי המקובל במסורת לכשלושה דורות , ואכן , האנאליזה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד