מרחב

" שכונות הספר הן מצב החירום של העיר" וולטר בנימין 132 בנימין , כתבים , עמ ' . 41 - 42  אל הספר
הקיבוץ המאוחד