המקום הממשי

ארץ ישראל היתה מקדמת דנא אתר לעלייה לרגל , מוקד לנסיעה . לספרות המסעות בארץ ישראל או דרך ארץ ישראל יש היסטוריה ארוכה , מבנימין מטודלה במאה ה 12 של טרום מסעי הצלב , ועד למאה ה 19 רוויית המסעות . המסעות האלה ציירו את ארץ ישראל כמוקד מגנטי לאירופה ולמזרח , וכיום גם לאמריקה : מסעות כיבוש , מסעות קדושים , עלייה לרגל , מסעות סופרים , ומסעות חניכה פרטיים של מיסטיקנים כמו הבעש " ט ור ' נחמן מברסלב . הספרות הישראלית , שהיתה מרוכזת באתרי הזהות הראשיים שלה — הערים המרכזיות , הקיבוץ והמושב והצבא — עוברת בשנים האחרונות תהליך כפול של הגדרת זהות וטריטוריה מתוך חוויה חריפה של מצבי גבול . בעוד שבאמצע שנות ה ' 90 סופרות צעירות שתלו או הסיעו את גיבורותיהן לארצות המקור של הוריהן , הרי באמצע שנות האלפיים מפרקים סופרים את הישראליות לגורמים תוך כדי מסע בין קצוות בחברה הישראלית ובגיאוגרפיה שלה . עוצמת התיוג במרחב הישראלי היא כה חריפה , עד שניסיון להשתחרר מהגדרה עצמית במרחב הישראלי כרוך בדרך כלל בתנועה חריפה בין ' אני ' ל ' לא אני ' , באופן שמעשה פרימת הזהות מחייב מסע מקצה לקצה . דחף המסע , במידה שהוא בא לי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד