(3) ספרות במסע אחרי זהויותיה

כיום נמצאת מדינת ישראל , כמדינת הגירה מובהקת , ברגע שבו נפגשת המציאות שהתהוותה כאן מאז קום המדינה עם ניסיון להתבונן בה ; שישים שנה הן תקופה מושלמת לבחינה ולבקרה של התבנית הבין דורית — סב , אב ובן ( או סבתא , אמא ובת ) — שלושה דורות שהם שלוש פעימות של חיים בישראל . התבנית הבין דורית היא סצינת מפתח בתרבות הישראלית כיום , לאגפיה השונים . תסמונת הדור השני והשלישי מתרחשת בכל המגזרים : בקיבוץ , בציונות הדתית לאומית , בקרב מזרחים , ניצולי שואה , וגם אצל הנכדים לדור ' הכחשת ארון הספרים היהודי ' , הפותחים עתה בכוח את הארון שנעלו בפניהם סביהם . לתופעה עקרונית זו סימפטומים חברתיים בעלי אופי מובהק של מהפכים אישיים ומהפכי זהות , ותנודות חברתיות , רוחניות ודתיות : חזרה בתשובה וחזרה בשאלה , תנועות מימין לשמאל ולהיפך . יש לה גם סממנים ברורים בשדה היצירה האמנותית ; בשדה היצירה המוסיקלית , למשל , ניכרת תופעה זו בגל של חיפוש שורשים , המוצא את ביטויו בהפנמת הצבע של מוסיקת עולם ומוזיקה אתנית או בשאיבת השראה מתכנים ממשיים של ליטורגיקה ופיוט ( זה האחרון הוא מאגר קול שהמשיך לחיות אך המתין סגור בחסות בתי הכנסת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד