יא. מעמד השם בשיר בעל אוריינטאציה, לעיתים קונטרפונטאלית. שמעמתת, מעצימה ומרחיבה את יריעת המצב הכפול

כך , למשל , בשירים " דברי רקע ראשונים " , " מטפחת אישה יהודייה מהרי אטלס " , " תיקון הריחות " , " תקציר שיחה " ו " למרגלות הנשים " : כל אחד מן השמות הללו יש בו קביעת עמדה , הצהרה , אוריינטאציה . לפעמים באים השמות הללו משפה פורמאלית , ' שפת נייר ' של הבירוקרטיה , כמו " דברי רקע ראשונים " או " תקציר שיחה " , ואז הם מטלטלים בקרביים לאחר שמות כה ' קרים ' . לעיתים , השמות האלה קובעים הגה אחר למציאות באמצעות מטאפורה מיסטית כמו ' תיקון ' , שבדרך כלל אינה נמצאת אצל המשורר ; ולפעמים הם מעניקים את מרכזיות ההוויה באמצעות הנשי וחפצי הנשי כסמנים לעולם שאבד , כמו בשירים " למרגלות הנשים " , " מטפחת אישה יהודייה מהרי 93 " משהו על רוח תזזית " , ביטון , ציפור בין יבשות , עמ ' . 48 - 47 94 מתוך " מנחה מרוקאית " , שם , עמ ' . 25 95 ביטון , נענע , עמ ' , 24 , 15 , 13 , 11 בהתאמה . האטלס " . בכל הצורות המגוונות האלה הם מעמיקים ומחריפים את האמירה השירית , ומבליטים מכיוון נוסף את העיגון בכפילות הגברית נשית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד