ח. שירים מכונני זהות בהם מוצג ה'אני' באופן אלטרנטיבי והמודוס הפואטי נקבע בזיקה למודוס השונה של ה'אני'

אמי אמי / מכפר השיחים הירוקים בירוק אחר . / מקן הצפורים המחליבות חלב מתוק מכל מתוק , / מערש זמירי אלף לילה ועוד לילה . // אמי אמי שהרחיקה רעות / באצבעות צרדות / בהלקאות חזה / ובשם כל האמהות . // אבי אבי / אשר עסק בעולמות / אשר קדש שבתות בעראק נקי / אשר היה בקי מאין כמוהו / בהלכות בית 89 ביטון , נענע , עמ ' . 29 - 27 כנסת . // אני אני / שהרחקתי עצמי / הרחק אל תוך לבי / שכשהכל היו ישנים / הייתי משנן / הרחק אל תוך לבי / מסות קטנות של בך / ביהודית / מרוקאית . הצגת האני של המהגר נערכת באמצעים של קינה , שמוזיקה שוטפת בתוכם , ובאמצעים של הפתעה : המעבר מ " אמי אמי " ומ " אבי אבי " יוצרים כבר את קצב הקינה אל " אני אני " . יש כאן רמיזה לכפילות התודעתית והתרבותית , להגירה השנייה של בן הדור השני אל שפת הלב , לעמידה קונטרפונטאלית — אותה הגדיר אדוארד סעיד כמטאפורה המוזיקאלית ההולמת למצבו של גולה — ולעמידה בין שתי שפות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד