המוביליות והיחס המשתנה לטריטוריה בה ממוקם הערבי

הניעות בשטחים פריפריאליים ואזורים נטושים במרחב הישראלי קשורה גם ביחס שבין המרחב הישראלי למרחב הערבי ולמושג הגבול , המוביל , השב ומעצב את זהותם של המתגוררים משני צידיו ואת יחסי הכוחות ביניהם . ברגע שמושג הספר מתרוקן מתוכנו והגבול מתרחב או נודד , נכנסים אנשי הספר לשכונות ולבתים שמהם הם מדירים את אנשי הספר ומכוננים בהם מרכזי תרבות . דוגמה מובהקת לכך היא האופן בו , בעקבות כיבוש העיר העתיקה , הומר מעמדה של ימין משה מספר למרכז תרבות יוקרתי ; שוב הופעלו מניפולציות של הגירה והתושבים סולקו מבתיהם לאחר שסיימו את ייעודם הטבעי כ ' מילוי אנושי ' , במסגרת התבנית האופיינית של פינוי פיצוי . כך , באופן אירוני , הוקם המרכז למוזיקה ישראלית במשכנות שאננים ; עיקר עיסוקו של המרכז מלכתחילה היה בייצוג הקודים הלגיטימיים של התרבות , אולם עם עליית הגל החדש המוסיקלי חלק מהגדרותיו התרחבו והוא מכיל במרוסק גם את הקול המיתי של אותן שכבות אוכלוסיה שנדדו מבתיהן כדי לאפשר להגמוניה ולכוח לבנות את מרכזם על חורבותיהן . רק בשטח ההפקר הלא ממוסד התאפשר להימנע מההבחנה בין המזרחי המסומן כערבי לבין הערבי , החיים בטריטוריה מוזיקא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד