דת וחילון

הבדל נוסף בין התזמורת האנדלוסית לתזמורת רשות השידור הוא , שהראשונה ממקמת את עצמה מתוך משאבי זהותה וזיכרונה ועולה מתוך הפיוט , ואילו השנייה מוקמה על ידי גופים חיצוניים לה עצמה ועוצבה על ידי הממסד . לכן , ודווקא בגלל שנבנתה על ידי הממסד הישראלי , היא נוצקה על בסיס משאבי המוזיקה הערבית ולא כללה ברפרטואר את המוזיקה היהודית ער . בית . במילים אחרות , זוהי דוגמא בולטת לכריתת הזיכרון החופפת את גדיעת הזהות הדתית , לצד גדיעת הזהות המזרחית ; לכן , אין זה נדיר למצוא תהליכי בניית זהות מחודשים , כחיבור מחודש לדתי ולמזרחי כאחד . רוב הנגנים בהרכבים החופשיים ( שאינם פועלים תחת כותרת של להקה זו או אחרת ) השונים בארץ היום מצויים בתהליכי בנייה מחודשת של זהות , המקיימת מגע עם זהות אתנית דתית או רוחנית חופשית . לעתים אימוץ תודעת שוליים רוחניים או דתיים , חובר לאימוץ מרצון את עיר המוצא הפריפריאלית , מהלך שיש לו משמעות מבחינת עיצוב זהותם של המוזיקאים . דבר זה נעשה מתוך הבניית עומק , כוח ומשמעות להם וליצירתם , כמו במקרה של עמיר בניון . 67 ראו . http : // www . tapuz . co . il / tapuzforum / main / viewMsg asp ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד