שנות ה־70' עד שנות ה־90': פריצה מהפרבר לכרך, התקבלות במרכז, ופריצה מהספר

הזירה התרבותית מוזיקאלית של שנות ה ' 70 קשורה בפריצה של שולי ההוויה האורבאנית אל המרכז התרבותי . פריצה משמורות הזיכרון הריטואליות שבפרברי האורבניזם התל אביבי — שמורות המערבבות 40 על פי בחטין , הכרונוטופ הוא יחידת מקום וזמן מאוחדת , בה נוצרת שפה ייחודית , מנהגים , וכולי . 41 פדיה , גם וגם ) גמגום ( . חול וקודש , חתונה וחפלה יהודיות , הצבועים בצליל ובצבע המאחד של מוזיקת אגן הים התיכון — אל התחנה המרכזית והשוק , כמוקד מעבר וכמרכז הוויה גם יחד . פריצה זו לא היתה מתאפשרת ללא המהפכה באמצעי היצור . המצאת הקסטות הובילה להוזלה של הליכי ההקלטה ולשחרור מהרדיו ככלי ביטוי של ההגמוניה . סוף סוף היה כלי , אמצעי , למעמד הנמוך שבאמצעותו יכול היה לערער את שיווי המשקל הנוקשה של הקודים הלגיטימיים של אסתטיקה קולית ואינסטרומנטאלית במרחב הישראלי . ההתרחשות המוזיקאלית של שנות ה ' 70 קשורה מהותית גם בחתונה כאזור זיכרון של הפריפריאלי בתרבות . לרוב , טקסי מעבר מבטאים היבטים המשותפים לכלל החברה , אלא שכאן הם היוו , באופן פרדוקסאלי , שמורת זיכרון פרטיקולרית מזרחית לדפוסי השמחה , לשילוב בין קולות וריקודים , למרקם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד