הון והתרוששות: יחסי כוחות

מידת הגורליות שבהגירה תתבטא בכך , שמי שנותב כבר בראשית שנות המדינה אל העיר הגדולה ייחשף על פי רוב יותר למשאבי התרבות ולקודים הלגיטימיים של התרבות . הוא יידרש להתפרק מנכסיו ולהתרושש מן ההון התרבותי שלו , אך אפשרויות רבות יותר לפרנסה תיפתחנה בפניו . מי שנותב אל השוליים , ועם זאת ' קיבל ' פחות והוזנח יותר במערכת החינוך , עבר קצת פחות לחצים להתרושש ממשאביו . אין זאת אומרת שההזנחה החמורה בתחום החינוך לא פגעה בו , אך לעתים קרובות נוצר נתק פחות חריף בינו לבין נכסיו ומשאביו . כתוצאה מכך , מהגרים שהגיעו כבר בראשית הגירתם למרכזים עירוניים הפנימו יותר את האוניברסאלי , כפי שהוגדר במרחב הישראלי , ומהגרים שנותבו אל הפריפריאלי שימרו יותר את ' האתני ' , כפי שהוגדר במרחב הישראלי , כיון שהיתה סימטריה הדוקה יותר בעולמם בין קהילה טריטוריאלית ובין קהילת זיכרון . 34 על זהבה בן ראו , בין היתר , כחלילי , זהב שחור .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד