הרפלקטיביות: מגע עם תודעה ערה, מגע עם מוסדות השכלה

לעתים קרובות רפלקטיביות וכלים ליצירה נרכשו בתוך מוסדות החינוך ובתמיכת העין המערבית ; יש ששימשו לשם העצמת הדינאמיקה של כור ההיתוך , שבו המערבי מהווה אמת מידה שאליה האמן מתאים את עצמו , ויש שסיפקו רפלקטיביות לאמן השב לחצוב מתוך מקורותיו . היבט זה בולט בקורות החיים של כמה אמנים חשובים בארץ . נביא דוגמאות מקצוות ומהקשרים שונים : ברכה צפירה , אהובה עוזרי ויחזקאל קדמי . ברכה צפירה קיבלה חינוך מוזיקאלי בפנימייה ונשלחה לברלין בגיל . 17 היא הפכה למקור לא אכזב ליצירתם של מלחינים בולטים בארץ בשלבי הגישוש שלהם אחרי שפה ותוכן מוזיקאליים של תרבות מתחדשת . אפשר לזהות ביצירתה שני שלבים של רפלקטיביות : התודעה הצעירה והתודעה המסכמת . הבחנותיה הרפלקטיביות המסכמות , המוצגות בספרה קולות רבים , הן דין וחשבון חכם ונוקב על השימוש הציני בהון הסימבולי שלה , כשלב במהלך הכולל של פירוק תרבות המזרח מנכסיה . הבחנות אלה 29 אור , המון זבובים [ הדגשה שלי — ח . פ . ] . 30 הדר , אני והפה [ הדגשה שלי — ח . פ . ] . מוצגות בידי מקטלגים למיניהם כ ' קיטורים והתבכיינויות ' מרירים של אישה זקנה שההצלחה הפסיקה להאיר לה פנים . אהו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד