תנועה במרחב הקונקרטי ותנועה במרחב התודעה

כהנחת יסוד המונחת בתשתית המהלך שלי , אקבע כי כל יצירה היא תנועה . אבחין בין שני היבטי יסוד : האחת תנועה פנימית , שכלית או רוחנית , בתוך המרחב המופשט , המטפורי ; והשנייה תנועה בפועל , בתוך המרחב החברתי , במערכות הסוכנות והתיווך של היצירה כמוצר . כל 23 היילברונר , מחאה ; היילברונר ולוין , העיר הישראלית ; רוב והדס , הסיפור . תנועה של מעשה היצירה מתחוללת כמעשה של ניסיון נדודים , תנועה , התבייתות והגירה בין מספר ממדי שפה . כאן עולה שאלה מתודולוגית : כיצד אפשר לנתח ולהציע אנליזה המבחינה בין דחף יצירה עצמי ובין התאמה לקודים הלגיטימיים של התרבות ? כיצד אפשר להבחין בין השפעה פורייה לבין עיבוד ושעבוד ? לשם כך יש להציע תיאוריה מורכבת . במספר עבודות שלי , העוסקות בשפה , במוזיקה ובטקסט , אני משתמשת במודל הלשוני המרובע שהוזכר לעיל כעוגן לדיונים בממדי השפה . כפי שציינתי , המהלך שאני מציעה שונה מזה שהציעו דלז וגואטרי — אני משתמשת במודל כדי לבחון ממדי שפה , לא דווקא שפות שונות ; כמו כן , אני עובדת באופן שונה עם המודל עצמו , מפתחת אותו בצורה אחרת ורואה בו מודל דינאמי , המאפשר תנועה בין רבדי שפה ורבדי תר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד