(3) המוזיקה המזרחית בתרבות הישראלית כפריצה מן השוליים למרכז: כרוניקה תרבותית

בדברים הבאים אבקש להדגים תנועות מן השוליים אל המרכז , וכן את אופני השתתפות המרכז בתיוג היצירה כשוליים ואת אופני פרימת המרכז בידי השוליים : סיפורה של המוזיקה המזרחית בארץ ישראל מאז קום המדינה . סיפור זה נדון בכמה הקשרים , אבל יש עדיין מקום רב להתעמק בו , ואני מבקשת לזרות עליו אור חדש באמצעות הדיון בקטגוריות של שוליים ומרכז גיאוגרפיים ותודעתיים , כמו גם לשרטט כרוניקה של הסצינות המרכזיות בו . אפשר לשרטט חמש התרחשויות מוזיקאליות בולטות , או חמישה שלבים , בכרוניקה של תרבות המזרח המוזיקלית בארץ . שתיים מהן קשורות בפריצה מן השוליים למרכז . בשנות ה ' 70 הפריצה היא משולי תל אביב : מוזיקת הקסטות ; שינוי התנאים החומריים , תנאי הייצור , אפשר את פריצתה של המוזיקה מאזורי שימור הזיכרון הפרטיים , חפלות וחתונות בפרברי תל אביב , תחילה אל המרחב הפומבי של התחנה המרכזית בדרום תל אביב ומשם בהדרגה אל הרדיו . בשנות ה ' 90 הפריצה היא של מוזיקת רוק מקורית משולי הארץ , בעיקר מעיירות הפיתוח בדרום . בין לבין התעצבו שנות ה ' 80 כזמן ביניים של הטמעת מאבקי כוח והתייצבות בנסיבות חדשות של יחסי מזרח ומערב בתרבות המוז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד