(2) הווקאלי, הפואטי והטריטוריאלי: קריאת סיטואציית ההגירה ופענוח הפואטיקה שלה

ספרם של דלז וגואטרי , קפקא — לקראת ספרות מינורית , מנתח באופן מבריק את קפקא כמהגר , כמצוי בתוך כמה שפות , כ ' צם ' משפה וכחופר בתוכה . אולם , באופן פארדוכסאלי , אימוץ המניפסט התרבותי של ספרות מינורית בשדה ביקורת הספרות העברית מבטא קריאה הגמונית של הטקסט הזה ; משמעותה של קריאה כזו היא שמירה על האיזונים ומערכות התמיכה בקוד הלגיטימי של השדה הפואטי , שמירה על המודוס אותו אימצה המאז ' וריות החברתית תרבותית , ושימור המצב בו ספרות מהגרים מודרת למעמד של מינוריות . הספר התקבל בתרבות הישראלית כמחזק את מניפסט ' הספרות הרזה ' , כלומר : את השימוש בשפה פשוטה נעדרת מרחב גדוש של מילים ( ראו למשל את שפתו של ס ' יזהר לעומת זו של גדי טאוב ) , ומתוך כך כמחזק את הקוד הלגיטימי השליט בשדה הפואטי המקומי . למשל , המשפט הבא : שלושת המאפיינים של הסיפורת המינורית הם הדה טריטוריאליזציה של השפה ; החיבור של האינדווידואלי למיידי פוליטי ; והמערך הקולקטיבי של ההבעה . ניתן לומר , שמינורי כבר אינו מתאר ספרויות מסוימות , אלא את התנאים המהפכניים של כל ספרות אשר נמצאת בחיקה של ספרות המכונה גדולה ( או ממוסדת ) . אפילו מי שאי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד