סדר הפרקים

פתח דבר 9 הקדמה 13 מוזיקה 21 ) 1 ) הקול הגולה : המרחב המוזיקאלי היהודי ערבי 23 ) 2 ) הווקאלי , הפואטי והטריטוריאלי : קריאת סיטואציית ההגירה ופענוח הפואטיקה שלה 34 ) 3 ) המוזיקה המזרחית בתרבות הישראלית כפריצה מן השוליים למרכז : כרוניקה תרבותית 39 תנועה במרחב הקונקרטי ותנועה במרחב התודעה 40 פלישת המרכז לטריטוריית הפנים : הגירה בתוך גרונך שלך 46 הרפלקטיביות : מגע עם תודעה ערה , מגע עם מוסדות השכלה 47 המהגר מגיע למרכז 49 הון והתרוששות : יחסי כוחות 50 תהליך התנועה אל המרכז 51 פריפריאליות : עוצמות וחולשות 54 שנות ה ' 70 עד שנות ה : ' 90 פריצה מהפרבר לכרך , התקבלות במרכז , ופריצה מהספר 55 זהות אתנית : התימנים כראש החץ 59 כסף וים של דמעות 62 סצנת שנות ה 63 80 שתי הסצינות הבאות : ההתרחשות המוזיקאלית של שנות ה ' 90 והאלפיים 66 ריכוז זירות החוץ והשוליים של השוליים 68 העיר כותבת והקהילה מדברת 68 השדר , הרפלקטיביות וחסרונו של קול כתוב 70 יחודו של הזכרון העובר דרך ערוץ בית הכנסת 71 התזמורת האנדלוסית מול תזמורת רשות השידור : נזק המיסוד ורווח הפריפריה 75 דת וחילון 77 המוביליות והיחס המשתנה לטריטור...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד