ב. מפתח מקורות חז"ל

יואל משנה ( מסכת , פרק , משנה , עמוד ) ברכ ' א ג 14 רקע 4 ) 113 ) ב ו 18 רקע 4 ) 113 ) דמאי ג א 78 רקע 4 ) 113 ) שביע ' ד ה 149 רקע 5 ) 13 ) מעש ' א ו 225 רקע 3 ) 27 ) ביכורים א ג 312 רקע 5 ) 23 ) פסח ' י ד 178 רקע 1 ) 123 ) שקל ' ו א 199 רקע 3 ) 194 ) ו ה 203 רקע 3 ) 194 ) יומא ב ד 246 - 245 רקע 10 ) 65 ) סוכה ד א 270 רקע 3 ) 187 ) ד ט - י 274 - 273 רקע 3 ) 187 ) ביצה ג ט 619 רקע 6 ) 62 ) ר " ה ג ד 319 רקע 2 ) 65 ) ד א 321 - 320 רקע 6 ) , ( 2 ) 35 ) ד ב 321 רקע 6 ) 35 ) תענ ' א ב 332 - 331 ראשי 93 א ה 332 רקע 1 ) 23 ) א ד - ו 332 רקע 5 ) 65 ) א ו - ב ה 336 - 332 רקע 3 ) 65 ) א ו - ז 333 - 332 רקע 7 ) 65 ) א ו 332 רקע 5 ) 66 ) ב א 333 רקע 3 ) 57 ) ב א 333 ראשי 58 ב ה 336 רקע 1 ) 13 ) במפתח זה מסווגים מקורות חז " ל לארבעה סוגים : " ראשי " ; " מקבילה א " ; " מקבילה ב " ; ו " רקע " . " ראשי " מציין את המקור שעל – פיו ציטטנו את הדרשה ; " מקבילה א " מציינת מקור מקביל למקור הראשי ( מקורות אלה מצוינים בשולי הדרשה ); " מקבילה ב " ( המופיעה בהערות לדרשה בלבד ) מציינת דרשה מקבילה שאינה מצטטת את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן