ב. ספרים ומאמרים

אבי – יונה , גיאוגרפיה אבי – יונה מ ' , גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל , ירושלים תשי " ט . היסטורית אבי – יונה , גלוסקמאות -Avi Yonah , M ,. “ Ossuaries and Sarcophagi " , Encyclopaedia Judaica . 12 ) 1973 ( , pp . 1503 - 1506 אבי – יונה , מפת מידבא אבי – יונה מ ' , " מפת מידבא , תרגום ופירוש " , בתוך : ארץ ישראל , מחקרים בידיעת ארץ ישראל ועתיקותיה , ספר ב ' ( עורכים : מ ' אבי – יונה ואחרים ) , ירושלים תש " ך , עמ ' . 156 - 129 אביגד , בולות אביגד נ ' , בולות עבריות מימי ירמיהו , אודים מוצלים מארכיון תעודות , ירושלים תשמ " ו . אבן – שושן , מילון אבן – שושן א ' , המלון החדש , ג ' כרכים , ירושלים תשכ " ט , תשל " ב ( ופעמים נוספות ; תחילה יצא לאור בו ' כרכים , ירושלים תשכ " ו ) . אהרליך , מקרא כפשוטו אבן בודד ש ' ( = אהרליך א ' ) , מקרא כפשוטו , א - ג , ברלין ; 1901 - 1899 ד " צ : ניו יורק . 1969 ( סידר את כרכים ב - ג על נ " ך בסדר הפוך ) . אורבך , הלכה ונבואה אורבך א " א , " הלכה ונבואה " , תרביץ יח ( תש " ז ) , עמ ' = ) 27 - 1 מעולמם של חכמים , ירושלים תשס " ב , עמ ' 47 - 21 [ עם תוספו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן