עמוס ט

. 1 ראיתי את ה ' נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרג . 285 היה רבי מאיר מושלו משל למלך שעשה סעודה וזימן לה אורחין , לא קבע להן זמן מתי יצאו . הפקחין שבהן עמדו בתשע שעות ביום , ונכנסו לבתיהם ועלו למטותיהן באורה . אחרים עמדו בשקיעת החמה ..., ונכנסו לבתיהם , ועלו למטותיהן בנרות ... המשויירין שבסעודה , נכנס בהן יין , ופצעו זה את זה , והרגו זה את זה , שנאמר " ראיתי את ה ' נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הסיפים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרוג " . ושאר כל עבדי המלך , גדולים לוקין על ידי קטנים , שנאמר " על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי " ( הושע ו . ( 5 [ שמחות ח , י / 156 ] [ מהלך עניינים / עיצורים דומים - הדגמה ] 1 בשעה התשיעית של היום , דהיינו אחר הצהריים , שלוש שעות לפני שקיעת החמה . 2 כלומר , הנשארים אחרונים . 3 אפשר שעניין המכות נלמד מלשון " הך " שבפסוקנו . 4 כלומר , בגלל הקטנים . 5 קשה לדרשה המשמע של " ובצעם בראש כלם " , מהי הבציעה ובראש מי ? כמו – כן תמהה הדרשה , מדוע רק " אחריתם " ( לדעת הדרשן הם האחרונים שבהם ) , ייהרגו בחרב , אף על – פי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן