עמוס ח 14-4

. 11 הנה ימים באים נאם אדני ה ' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ה' . 273 " אלהים מושיב [ יחידים ביתה ]" ( תה ' סח , ( 7 מי שהוא נושא אשה הגונה לו , הקדוש ברוך הוא עושה אותן בתים , ואין ' יחיד ' אלא לשון גדולה , כמה דתימא " כמעט שכב אחד העם " ( בר ' כו , ( 10 ואומר " ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ " ( שמ " ב ז , ( 23 והוא מוציא מהם בנים בעלי תורה אוסרים ומכשירים , הוי " מוציא אסירים בּכּוֹשרוֹת " ( תה ' סח , ( 7 " אף סוררים " ( שם ) – אבל מי שאינו נושא אשה הגונה לו , יוצאין מהם בנים עמי הארץ , הדא הוא דכתיב ( שם ) " ש ָ כנוּ צחיחה " ( שם ) , ואין " צחיחה " אלא לשון צמא , כמה דתימא "צחה צמא " ( יש ' ה , ( 13 ומה שאמר הכתוב " צחיחה " , שהן צמאים בלא תורה , היך מה דתימא " לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה '" . [ במ " ר ג , ו // ילק "מ תה ' סח , יד / קסד ע " ב ] [ סמאנטי / ג "ש - הקשר - יישום ] 1 " עושה אותן בתים " ( כך נדרש " מושיב ... ביתה " ) , פירושו : עושה מהם משפחות ( הגונות ) , והוא על – פי הכתובים " ויעש להם בתים " ( שמ ' א (; 21 " ובית יעשה לך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן