עמוס א

. 1 דברי עמוס ... אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש . 1 הרי הוא אומר " ונסתם גיא הרי כי יגיע גיא הרים אל אצל [ ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה ]" ( זכ ' יד . ( 5 " חזון ישעיהו בן אמוץ [ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ]" ( יש ' א , ( 1 " דבר ה ' אשר היה אל הושע [ בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל ]" ( הושע א , ( 1 " דברי עמוס אשר היה בנוקדים [ מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש ]" , " דבר ה ' אשר היה אל מיכה [ המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ]" ( מיכה א , ( 1 מלמד שכלם נתנבאו בפרק אחד . ואם אין אתה יודע מי הוא שקדם , " תחלת דבר ה ' בהושע " ( הושע א , ( 2 ובעמוס הוא אומר " שנתים לפני הרעש " , ואף ישעיה נתנבא בימי הרעש , וכן הוא אומר " וינועו אמות הסיפים " ( יש ' ו . ( 4 " דבר ה ' היה אל מיכה [ המרשתי בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה " ] ( מיכה , שם ) , מלמד שכולם קדמו את מיכה . [ ייתור / השוואה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן