יואל ג

לאמור : לא העבדים והשפחות הם עיקר חידושו של פסוק , 2 אלא החיה והעוף הנרמזים במילית " וגם " ; כלומר : העבדים והשפחות , שהם המעמד הנמוך בבני האדם , כתובים בפסוק , כדי שהמילית " וגם " שלידם תוסיף את הדרגה הנמוכה מהם , הם בעלי החיים . יש אפוא שיערוך תחבירי לגבי תחילת פסוק : 2 המילית " וגם " שבפשוטו באה להוסיף את העבדים והשפחות עצמם , נדרשת כבאה להוסיף עליהם עוד , כאילו כתוב : ' העבדים והשפחות , וגם … ' . הדרשה נסמכת על רב – המשמעות הסמאנטי של המטאפורה " בשר " שבפסוק , 1 שבמקרא באה לעתים במשמע המרחיב של כל חי ( כגון : ויק ' יז , 14 במ ' יח , ( 15 לעתים במשמע מצמצם של האנושות בלבד ( כגון : יש ' מ ; 5 יר ' יז , ( 5 ויש היקרויות שלא ברור בהן אם המשמע מרחיב או מצמצם ( כגון : במ ' טז ; 22 יש ' י , 18 תה ' קמה . ( 21 לכאורה , נכללים בני אדם בלבד ב " בשר" שבפסוקנו . הריבוי שמתוך " וגם " בא תוך כדי עיון מחודש בלשון " כל בשר " , שבה מדייקת הדרשה מההרחבה " וכל " , שמדובר במשמע המרחיב של מטאפורת " בשר" הכולל בעלי חיים ( כלשון הדרשה : ' לרבות את הכל ' ) . . 1 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן