יואל א

. 1 דבר ה ' אשר היה אל יואל בן פתואל . 1 יואל ונחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה , ומפני שלא היה מנשה כשר לא נקראו על שמו , וכן הוא אומר " וידבר ה ' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו . ויבא ה' עליהם את שרי הצבא " וגו ' ( דה " ב לג . ( 11 - 10 [ חסרון - זיהוי / הנגדה ] [ סע " ר כ / מג ע " ב - מד ע " א ] 1 רוב ספרי הנביאים מציינים בפתיחתם את שמות המלכים שבימיהם ניבא הנביא . פרט זה חסר בכותרות של נבואות יואל , נחום וחבקוק . לדעת הדרשה המלך המתאים הוא מנשה , ושמו לא הוזכר כדי לא להזכיר רשע עם צדיק . עוד נביאים שאין מלכים מוזכרים בכותרותיהם , אך הם לא נמנו כאן , כי חז " ל לא קבעום לימי מנשה , והם : יונה ( סמוך אחרי אלישע ; ראה יבמ ' צח ע " א על – פי מכיל ' בא פסחא א / ; 4 בר " ר כא , ה / הנדפס ; שו " ט כו , ז / קי ע " ב ); עובדיה ( בימי אליהו ; ראה סנ ' לט ע " ב ; ירוש ' פאה א , א / 87 [ טז ע " א ]) ומלאכי ( בימי בית שני ; ראה סע " ר כ / מד ע " א ; מגי ' טו ע " א ) . 2 הפסוק בא להוכיח שבימי מנשה אכן היו נביאים שהוכיחוהו . מהפסוק כלשונו משמע לכאורה , שה ' דיבר ישירות אל מנשה , אך הדרשה פוסלת אפשרות זו מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן