א. ספרי התנ"ך

בר' שמ' ויק' במ' דב' יהוש' שופ' שמ "א שמ "ב מל "א בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שופטים שמואל א שמואל ב מלכים א מל "ב יש' יר' יחז' עוב' חב' צפ' זכ' תה'  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן