רשימת הקשיים והפתרונות

סוגי הקשיים 1 קשיים לשוניים 1 . 1 קושי לקסיקאלי או סמאנטי ( בקיצור : לקסיקאלי ; סמאנטי ) בעיה בהבנת פירוש מילה בודדת או צירוף מילים . קושי לקסיקאלי בעיה הנובעת מאי – וודאות לגבי שורשה של המילה ו / או מאי – ידיעת משמעותו של השורש . קושי סמאנטי בעיה הנובעת מאי – וודאות לגבי המובן של מילה ששורשה יוצא לכמה משמעויות בהקשרה הנוכחי . 1 . 2 קושי מורפולוגי ( בקיצור : צורות ) בעיה הנובעת מצורה דקדוקית קשה . 1 . 3 קושי תחבירי ( בקיצור : תחביר ) קושי בסדר המילים בפסוק ובדרכי חיבורן זו לזו . 1 . 4 ענייני סגנון ; אמצעים רטוריים ( בקיצור : סגנון ; רטוריקה ) הדרשה תמהה על המשמע של לשון ציורית שבכתוב . 1 . 5 ענייני מסורה ( בקיצור : מסורה ) הדרשה מבררת את המסר החבוי בכתיב מלא וחסר , בקרי וכתיב וכיוצא בהם . 2 קשיים ענייניים 2 . 1 סתירה בתוכן ( בקיצור : סתירה ) הסתירה נמצאת בתוך הכתוב עצמו , או בין שני פסוקים שונים , או בין דברי הכתוב לדברי חז " ל . 2 . 2 קושי במהלך העניינים ; היגיון פנימי ( בקיצור : מהלך עניינים ) קושי המתייחס לסדר הכתובים , להבאת עניין מסוים דווקא במקום זה , או להתפתחות העלילה ; פסוק תמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן