מבוא

הכרך הראשון של הסדרה פותח במבוא נרחב על מטרת הסדרה ועל שיטות עבודתנו בה , וכן על תולדות המחקר בנושא המדרש כפרשן ; ושם ימצא הקורא את מבוקשו . כאן נזכיר בקצרה את הבסיס לעבודתנו , והוא , שרוב דרשות חז " ל מבוססות , בגלוי או בסמוי , על קושי אחד או יותר בפסוק , והדרשה פותרת קשיים אלה בדרכים שונות . בגוף עבודתנו עסקנו בעיקר בפן זה של הדרשות ובביאור מהלכי הדרשות . יש לדרשות גם פן אחר , של מסר חינוכי . לצד זה התייחסנו בסיכומי הפרקים . בכרך הנוכחי , הדיבור המתחיל , דהיינו חלק הפסוק הנדרש והממוקם מעל הדרשה באות מודגשת , הועתק כצורתו מתוך תנ " ך ברויאר , הערוך על יסוד כתר ארם צובה , וכך גם כל הפסוקים המצוטטים בהערות . כדי להקל על השימוש בכרך זה , אנו מביאים כאן בקיצור את ההגדרות של סוגי הקשיים וסוגי הפתרונות . במבוא לכרך הראשון ימצא הקורא הדגמות לכל ההגדרות . בהמשך נוסיף רשימת קיצורים וראשי תיבות של ספרי התנ " ך ושל מסכתות המשנה והתלמוד . כמו כן נביא רשימה אלפא – ביתית לקיצורים של מקורות חז " ל שבדרשותיהם השתמשנו בכרך זה ; רשימה מפורטת של מקורות חז " ל ימצא הקורא בסוף הספר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן