הקדמה

אנו שמחים ומעוּדדים מכך שהכרך הראשון של סדרת המקרא בפרשנות חז " ל נתקבל בעין יפה הן בציבור האקדמי והן בציבור של אוהבי השכלה יהודית . אנו מגישים עתה לציבור את הכרך השני , על יואל ועמוס . הכרך כולל 549 דרשות ועוד 101 תת – דרשות , יחד 650 דרשות . מלאכת הספר נעשתה בידי שני מחברים . הדרשות ביואל א - ד ובעמוס א - ב , ט , עובדו בידי מנחם בן – ישר ; והדרשות בעמוס ג - ח בידי יצחק ש ' פנקובר . כל פרק נקרא גם על – ידי השותף השני , והנוסח הסופי גובש בצוותא . אנו מודים לכל מי שעזר בהוצאת הספר לאור : לפרופ ' אליעזר גרינשטיין , ראש המכון לפרשנות המקרא היהודית , לפרופ ' יעקב כדורי , ראש המכון ( לשעבר ) לפרשנות המקרא היהודית , שהגיש את הספר להוצאת הספרים ; לעוזרות המחקר , ובראשן ד " ר מרים הופמן סקלרץ , שסייעו באיסוף ראשוני של הדרשות לגבי רוב פרקי עמוס ; לעובדת המכון גב ' פזית מגן , שטרחה על טיוטות רבות והתגברה על אלפי התיקונים , העירה הערות מועילות בענייני סגנון , וגם השתתפה בעריכת המפתחות ; לגב ' שרה המר ששקדה על העריכה הלשונית ; למזכירת המכון , הגב ' אסתר כהן , על עזרתה הכללית ולרייצ ' ל ג ' וסף מהו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן