המקרא בפרשנות חז״ל

יואל ועמוס מנחם בן -ישר יצחק ש ' פנקובר הוצאת אוניברסיטת בר -אילן המקרא בפרשנות חז "ל יואל ועמוס אוניברסיטתבר –אילן המכון לפרשנות המקרא היהודית בהנהלת אליעזר ( אד ) גרינשטיין מקורות ומחקרים טו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן