חננאל מאק ריה״ל ואברבנאל: קין והבל וקרבת האל

א המעיין בפירושיו של ר׳ יצחק אברבנאל לתנ״ך ייווכח עד מהרה בזיקתו של הפרשן לכתביהם של הפרשנים והפילוסופים היהודים אנשי ימי הביניים שקדמו לו , והדברים נדונו לא אחת במחקר . במיוחד מרבה אברבנאל להזכיר את הרמב״ם ולהביא דברים מכתביו , ולא עוד אלא שאברבנאל חיבר פירוש משלו לספר מורה הנבוכים – אחד החיבורים המעטים של אברבנאל המתייחס ישירות לספרו של חכם מאוחר . בדרך כלל מסכים אברבנאל עם עמדתו הפילוסופית של הרמב״ם והוא מרבה לתקוף את מבקריו ובהם רלב״ג , ר׳ חסדאי קרשקש , ר׳ יוסף אלבו ואחרים . בספרו ' ראש אמנה ' עוסק אברבנאל בשאלות עיקרי האמונה של היהדות ובבחינת עמדותיהם של הרמב״ם ומבקריו בשאלות אלה , וכמה מהפרקים הראשונים של הספר עוסקים במבקריה של שיטת הרמב״ם בעיקרי האמונה . גם אל פירושי המקרא של רב סעדיה גאון , רש״י , אבן עזרא , רד״ק , רמב״ן ורלב״ג , וכן אל עמדותיהם הפילוסופיות של מקצת חכמים אלה ושל ר׳ משה הנרבוני , ר׳ יוסף כספי ואחרים מתייחס אברבנאל לא מעט , בעיקר בפירושיו למקרא , וגם כאן ניכרת הערכתו הרבה לקודמיו בצד הסתייגויות מדבריהם . 1 הספר נכתב בעיר נאפולי בשנת , 1594 שנתיים אחרי גירוש היהוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן