דורית למברגר השיר "ה' נגדך כל תאוותי" כמפתח להבנת הדיאלקטיקה ביצירתו השירית של ריה"ל

ליבוביץ , ישעיהו . . 1978 ״הסליחות והפיוטים של ריה״ל״ , בתוך : משנתו ההגותית של רבי יהודה הלוי , ירושלים : משרד החינוך והתרבות , עמ׳ . 197 – 185 לנדאו , דב . . 2006 על דרכי הפרשנות ועל עקרונותיה , חיפה : מכללת שאנן . פליישר , עזרא . . 1975 שירת הקודש העברית בימי הביניים , ירושלים : כתר . פליישר , עזרא . . 1978 ״עיון בשירי הקודש של ריה״ל״ , בתוך : משנתו ההגותית של רבי יהודה הלוי , עמ׳ . 183 – 175 צור , ראובן . . 1988 ״ה׳ נגדך כל תאוותי״ , בתוך : יהודה הלוי – מבחר מאמרים על יצירתו , עמ ' . 209 – 194 קליין , יצחק . . 1978 הדיאלקטיקה של האדון והעבד , תל אביב : עם עובד . שוורץ , מיכאל . . 2011 פירושי פרנץ רוזנצווייג לתשעים וחמישה משירי ריה " ל , ירושלים : מאגנס . שירמן , חיים . . 1960 השירה העברית בספרד ובפרובאנס , ספר ראשון , חלקים א׳ – ב׳ , ספר שני חלק ב׳ , ירושלים : מוסד ביאליק . שירמן , חיים ופליישר , עזרא . . 1996 תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית , ירושלים : מאגנס . שירמן , חיים . . 1997 תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת , ירושלים : מאגנס . : Beiser , Frederick ) ed . ( ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן