ז'ולייט חסין סוגיית ״אבן הראשה״ בתרבות היהודית מריה״ל ועד דליה רביקוביץ

עניינו של השיר ״מתנות מלכים״ לדליה רביקוביץ הוא חיפוש ״אבן הראשה״ . זאת הפעם הראשונה בספרות העברית שבה הוויית ״אבן הראשה״ זוכה למימוש אמנותי מושלם . השיר ״מתנות מלכים״ כלול בקובץ ' אהבת תפוח הזהב ' שיצא לאור ב . 1959 הצירוף ״אבן הראשה״ הפך לתמונת תשתית במכלול שירתה , בדומה לתמונות תשתית אחרות , כגון ״עמוד התיכון״ , ״כתמי אור״ ו״רקמה מדויקת״ . לתמונות אלה ייחדנו פרקים ארוכים בספרנו ' שירה ומיתוס ביצירתה של דליה רביקוביץ ' . מטרתו של מאמר זה , ובכך ייחודו , היא לעמוד על מקומו ועל משמעותו של הצירוף ״אבן הראשה״ בכתיבה האמנותית היהודית לדורותיה , מרשב״ג וריה״ל , דרך הפיוט בצפון אפריקה ועד השירה הישראלית המודרנית . לכן להלן , בחקר התופעה ובבירור מידת מימושו או אי מימושו של הצירוף ״אבן הראשה״ בעשייה האמנותית הכלולה בכתיבה שעניינה החיפוש , נידרש לפרקים בנושא פרשנות ותרבות , ובמיוחד למשנתו של פול ריקייר . בחרנו לפתוח את הדיון בתקופה המודרנית ולאחר מכן נעקוב אחר גלגולו של הצירוף במשך הדורות עד לריה״ל ורשב״ג . אם כן , נביא תחילה את השיר של דליה רביקוביץ ״מתנות מלכים״ בשלמותו : המלך ירד עם אהובתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן