תוכן העניינים

פתח דבר 7 שירה אפרים חזן תהליך היצירה כדרך עיצוב בשירת השבח של רבי יהודה הלוי 13 ז׳ולייט חסין סוגיית “ אבן הראשה״ בתרבות היהודית מריה״ל ועד דליה רביקוביץ 25 דורית למברגר השיר " ה ' נגדך כל תאוותי " כמפתח להבנת הדיאלקטיקה ביצירתו השירית של ריה " ל 47 בין שירה להגות אפרים חזן על חסיד שאלתיך לא על מושל : החסיד המושל לאור שירת רבי יהודה הלוי 71 יוסף יובל טובי יחסו של יהודה הלוי לשירת החול ולספרות החול הערבית והעברית על פי ספר הכוזרי 81 הגות ( א ) הדיאלוג דורית למברגר " הנה כוונת הלשון " : פרגמטיזם ואוניברסליות בלשונו של ספר הכוזרי 123 אבי שגיא הפנומנולוגיה של החיים הדתיים – טקסט דיאלוגי ומשמעות בספר הכוזרי 151 דב שוורץ הערה על דרכי הוויכוח של ספר הכוזרי : סוגיית מניין הימים 193 ( ב ) המוטיבים דניאל י ' לסקר יהדות הגר , נצרות ואסלאם בהגותו של ר׳ יהודה הלוי 207 חננאל מאק ריה״ל ואברבנאל : קין והבל וקרבת האל 231 דב שוורץ על תפיסת התשובה בספר הכוזרי 247  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן