שירת ההגות עיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי

שירת ההגות עיונים ביצירתו של ר ' יהודה הלוי עיונים ביצירתו של ר ' יהודה הלוי קהילה ומורשת בעריכת אפרים חזן דב שוורץ מחשבות סדרת מחקרים במחשבת ישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן