מפתח קטעי הוויי

מהוויי ערב שבת קודש בביתו של בבא מאיר 43 מהוויי השבת בבית בבא צאלי בארפוד 63 מהוויי חודש אלול 88 מהוויי שתיית הקפה בלילות הסליחות 89 מהוויי הכפרות 104 מהוויי התפילה ביום כיפור 108 מהוויי ליל שמחת תורה בארפוד 125 מהוויי פורים 160 מהוויי תקופת אפיית המצות 174 מהוויי המימונה בארפורד 286 מהוויי מקלחת המים בשבועות 384 מהוויי האבל בקהילה בימי בין המצרים – אבל הבנות 392 מהוויי תיקון חצות היומי 393 מהוויי הקריאה באיוב בעיירה ארפוד 488  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן