מפתח הקינות לתשעה באב

׳ציון כלילת יופי׳ לר׳ יעקב אביחצירא 405 ׳בת ציון כלה נאה׳ לר׳ יצחק אביחצירא 412 ' ציון עיר יוצרי ' לר ' יצחק אביחצירא 416 ׳אל מקודש׳ לר׳ מסעוד אביחצירא , בעברית 421 ׳יום סידנא׳ לר׳ מסעוד אביחצירא , נוסח ערבי של ׳אל מקודש׳ 432  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן