מפתח הפיוטים

׳מזמור שיר ליום השבת׳ – לשבת 50 ' שמעו בנים מוסר אב ' – לשבת י ' הדיברות 65 ׳אל אדון עולם׳ – לסוכות 119 ׳לכבוד תורה ההדורה׳ – לשמחת תורה 127 ׳יום גילה׳ – לשמחת תורה 128 ׳מפי אל מפי אל׳ – לשמחת תורה 129 ׳אני אשירה׳ – לפורים 164 ׳אמרו גאולי ה׳׳ – לפסח 184 ' יום זה השיגנו פרעה ' 284 ׳שירו לאל בשירה׳ – לספירת העומר 314 ׳יא צחאבנא תגדמו׳ – להילולה של ר׳ מאיר בעל הנס 351 ׳מזמור שיר פי יביע׳ – להילולת רשב״י בל״ג בעומר 360 ׳ארוממך אודה שמך׳ – פיוט משולש לרשב״י , לר׳ מאיר ולר׳ יעקב אביחצירא 365 ׳אשורר היום שירה ושבחה׳ – לשבועות 381  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן