כתבי יד פרטיים

א . הגדה של פסח , כתב יד של ר׳ מכלוף ב״ר מסעוד סבאג מגיגלאן , שנת תרס״ט . ב . הגדה של פסח , כתב יד של אליהו ממן מתאפילאלת / ריסאני . ג . הגדה של פסח , כתב יד של מסעוד בן מכלוף שטרית , שנת תרכ״ז . ד . הפטרה לתשעה באב , כתב יד של ר׳ מסעוד מלול זצ״ל מארפוד . ה . קינות לתשעה באב מאת חכמי אביחצירא , כתב יד של ר׳ מסעוד מלול זצ״ל מארפוד . ו . טהיר לפסח , כתב יד של אלעזר לסרי מארפוד . ז . טהיר לפסח , כתב יד של מסעוד בן מכלוף שטרית , שנת תרכ״ז . ח . טהיר של פסח , כתב יד של משה בן יצחק נזרי מארפוד . ט . קובץ פיוטים בכתב יד מעזבונו של ר׳ מכלוף לעסרי מריש .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן