ביבליוגרפיה

בר אשר משה , ׳למה התחפשת במימונה׳ , מקור ראשון , מוסף שבת , כ״א ניסן תשע״ב . — , לשונות מסורות ומנהגות , ירושלים תש״ע . — , מסורות ולשונות של יהודי צפון אפריקה , ירושלים תשנ״ח . — , ׳תיקון פסח מתאפילאלת שבמרוקו׳ , הצופה ( סופרים וספרים ) , י״ד ניסן תש״ס , עמ׳ ; 4 ׳שנה בשנה׳ תשס״א , עמ׳ . 47 בר אשר שלום ( עורך ) , ספר התקנות , ירושלים תשנ״א . דוידסון ישראל , אוצר השירה והפיוט ( ארבעה כרכים ) , ניו יורק . 1924 דלויה רפאל משה , זוכר ברית אבות , ישראל תש״ע . הגדה של פסח , הוצאת יוסף לוגאסי , ירושלים . הסבא קדישא סידנא בבא צאלי זיע״א ( עורך : דוד יהודיוף ) , כרך ראשון , נתיבות תשמ״ה . הראל אריה יהודה , מאור ישראל , ירושלים תשמ״ה . ויטאל חיים , פרי עץ חיים , חלק א , ירושלים תשכ״ח . חזן אפרים ( עורך ) , הליכות והלכות , ירושלים תשמ״ט . חיי היהודים במרוקו ( עורכת : אביבה מולר לנצט ) , מוזאון ישראל , ירושלים תשמ״ג . חמד אלהים , ליוורנו תר״א . חמדת ימים , ימים נוראים , ירושלים תשס״ג . חמדת ימים , סוכות , ירושלים תשס״ד . טולידאנו שלמה , דברי שלום ואמת , חלק א , ירושלים תשס״ג . – , דברי שלום ואמת ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן